copyright reserved shabadm 2017. Powered by Blogger.

Friday, December 26, 2008

ਨਜ਼ਮ

ਤੇਰੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ

ਤੇਰੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ
ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ
ਕਿਰਿਆ
ਤੇ ਤਿਣਕਾ ਤਿਣਕਾ ਬਿਖਰ ਗਿਆ
ਜੀਣ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਚੁੱਕਿਆ
ਸਾਂਭਿਆ
ਤੇ ਜੋੜ ਲਿਆ
ਜਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਦ
ਤਿੜਕਦਾ ਹੈ
ਥਿੜਕਦਾ ਹੈ
ਦਿਲ
ਕਿਰਦੀ ਹੈ ਯਾਦ
ਹੰਝੂ ਹੰਝੂ

0 comments: