copyright reserved shabadm 2017. Powered by Blogger.

Friday, November 21, 2008

ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ

ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸਤੋ,
ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਮੰਡਲ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਲੋਗ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬਲੋਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ
ਸ਼ਬਦ ਮੰਡਲ ਟੀਮ
----------

1 comments:

Deep Jagdeep said...

http://lafzandapul.blogspot.com